Her slippes katten ud

Artikel i Nordjyske Stiftstidende 20. 6. 2002, af Margit Sig

LANDSBYTERAPI: Tove Porsborg har slået sig  ned som krops- og psykoterapeut i farbroderens gamle købmandsbutik

Huset er født som købmandsforretning i 1860 og vender ansigtet ud mod torvet i St. Brøndum. Her har det udsigt til Kulturkøbmanden, en moderne opfindelse, som beboerne i fællesskab fik på benene for et halvt år siden for at holde liv i den sidste af landsbyens købmandsbutikker.

På Lyngbyvej 51 kan man stadig ane husets lange historie som samlingssted og blandet landhandel, selv om Jens Porsborg drejede nøglen om i 1983 efter 50 år som købmand.
Her var i sin tid en bænk ude foran, hvor folk fra byen sad og snakkede og kikkede på de andre, der kom forbi.

Bænken er væk, men butikslokalet er der stadig og bærer minder om alle de varer, der er gået over disken gennem tiderne.
Nu er rummet imidlertid blevet en slags bryggers og fordøren en bagdør.
Nu foregår det hele omme bag facaden.

Tove Porsborg arvede sin farbrors hus i 1990 og driver nu en praksis som såkaldt bioeksistentiel psykoterapeut i den gamle landsbykøbmandsbutik.
Og hendes klienter kan sagtens finde hertil, selv om hun lidt usædvanligt bor helt herude på landet.

De kommer både fra Aalborg, Vendsyssel, Himmerland og fra Århus-Silkeborg-området. Af og til er der endda nogen, der kommer spadserende de par kilometer ude fra Aalborgvej, hvor de kan stå af rutebilen.

Når de først er her, er der masser af fred og ro til at fordybe sig i arbejdet med at få krop og psyke til at hænge bedre sammen.
Fra den hyggelige stue kan øjet finde lise i alt det grønne, der omfavner huset. Måske skal katten lige lukkes  ud.
Ellers handler det om dig. Og dine katte i sækken…

 – Det er meget vigtigt, at terapeuten mødes med klienten som menneske til menneske.

Man skal være helt til stede, siger Tove Porsborg og fanger roligt blikket hos den, der sidder overfor.

Tove Porsborg tror nu ikke, at stedet gør ret meget fra eller til for hendes klienter, når de skal finde hende i det brogede terapilandskab.
– Der er ganske få, der har fundet mig i telefonbogen. Ellers hører de om mig fra mund til mund. Og når der er så ekstremt mange terapeuter, er det netop ekstremt vigtigt med referencer, mere vigtigt end hvor man bor.

Ganske vist har hun overvejet at finde et sted i Aalborg, hvor der vitterlig bor flere potentielle kunder.
– Men jeg har ikke lyst til det. Det er rart at være hjemme hos mig selv.

Tove Porsborg er 47 år og er vokset op lige i nærheden af St. Brøndum, i Lyngby Udflyttere. Senere kom hun ud i verden og boede blandt andet i Grækenland to et halvt år, men de fleste voksenår i storbyen Århus.

 Sporskifte i livet

I 1990 arvede hun pludselig det gamle købmandshus i St. Brøndum og vidste først slet ikke, hvad hun skulle stille op med det. Hendes første tanke var at sælge det, men til sidst bestemte hun sig for at tage arven på sig og leve videre sammen med huset.

På det tidspunkt var hun i forvejen ved at skifte spor i livet efter at have arbejdet som uddannet pædagog i en del år. Psykoterapien kom ind i hendes verden, da hun selv havde brug for den. Hendes mor døde i 1988, og for at kunne bearbejde den sorg fik hun kontakt med netop en bioeksistentiel psykoterapeut.

– Det var egentlig lidt tilfældigt, men jeg fandt ud af, at det var en god form, og at jeg godt kunne tænke mig at arbejde mere med den, siger Tove Porsborg, som måtte vente lidt, før det næste hold kursister på det ganske lille uddannelsessted i Næstved skulle begynde.

Uddannelsen varer tre et halvt år, og der uddannes kun et hold på en lille snes kursister ad gangen. Da Tove Porsborg var færdig i december 1994, var hun en af de kun fem-seks stykker, der også opnåede at blive certificeret af instituttet.

Siden da har hun haft praksis i St. Brøndum som den eneste af slagsen i hele Jylland. I alt er de kun 14 praktiserende terapeuter i Danmark inden for denne skole, Institut for Sensetik.

Hendes officielle titel er bioeksistentiel psykoterapeut, men bio og eksistentiel i et og samme ord kan godt virke en kende for teoretisk. Tove Porsborg foretrækker at kalde sig eksistentiel krops- og psykoterapeut. Bio står nemlig for den kropslige indgangsvinkel i terapien.

– Vores terapi bygger på eksistentialismen, som man kender den fra Kierkegaard og Sartre. At det enkelte menneske har et bevidst valg og et ansvar. Men det kræver absolut også noget mod at træffe valg og påtage sig ansvaret for sit eget liv, siger hun.

Først er det imidlertid nødvendigt, at man ser virkeligheden i øjnene, så man har det rette grundlag at træffe sine valg efter. Man kan ikke vælge sine følelser, de er det, man ER. Kroppen kan mærke dem, men det er ikke altid, at psyken er klar over, hvad der farer rundt i kroppen og kører rundt med ens selvopfattelse.

– Mange mennesker har et dårligere liv end nødvendigt, og det skyldes meget ofte et negativt selvbillede. Jeg kan hjælpe folk til at se det, der er i personen lige nu, og det, der tidligere er sket, og på den måde bringe krop og intellekt i samklang, fortæller Tove Porsborg.

 Åndedrætsøvelser

Den eksistentielle krops- og psykoterapeut tager udgangspunkt i kroppen og bruger for eksempel åndedrætsøvelser og andre såkaldte bioenergetiske kropsøvelser til at løse op for det, som kroppen gemmer på. Først når det er fremme i lyset, kan det accepteres af personen, og man kan vælge, hvad man så vil stille op med det.

 – Først når man har fået jordforbindelse gennem kroppen, kan man være i virkeligheden og tage livet til sig.

På den måde vil man få mulighed for at opleve, at man godt kan have det godt, selv om man har det skidt, altså har problemer, siger Tove Porsborg.

Det hænder, at der dukker enkelte klienter op, som mere intellektuelt er interesseret i selvudvikling og kommer en fem-syv gange for at udforske deres egne handlemønstre.
– Men de aller allerfleste kommer, fordi de har det ad pommern til. Og der er som regel tale om større grundlæggende problemer som angst, spiseforstyrrelser, depressioner og kriser oven på skilsmisse eller dødsfald.

Tove Porsborg tager 500 kroner i timen, og det kan jo være mange penge for den enkelte. Men hun oplever, at kommunerne i de senere år er begyndt at bruge psykoterapeuterne mere og henvise borgere med problemer.

Hun arbejder også med supervision og personaletræning, især af pædagoger på døgninstitutioner, som hun selv har den faglige baggrund til fælles med. Hun ved også af egen erfaring, at deres arbejde kræver meget af dem personligt, og at det derfor er vigtigt at styrke pædagogernes eget udgangspunkt og samarbejdet i personalegruppen.
Indtil sidste sommer supplerede hun også sin indkomst i terapivirksomheden ved at arbejde som pædagog i 13 timers nattevagter om ugen.

Efterhånden er hun ved at etablere sig mere i sin landsbypraksis, som dog også tager ud af huset. Hun tilbyder også gruppeterapi og har i øjeblikket to hold, som hun mødes med i lejede lokaler i Nørresundby. Så behøver hele flokken ikke at rejse helt ud på landet til hende.

Ved siden af har hun også en drømmeterapigruppe med “fem gæve kvinder”, men det er nu også for hyggens skyld.

– Drømme er egentlig ikke med i vores uddannelse, men eftersom jeg begyndte at arbejde med drømmeanalyse allerede for 20 år siden, så ved jeg jo noget om det. Hvis folk selv bringer det på bane under terapien, så kan det jo godt indgå, siger Tove Porsborg.

 Fakta om terapien:

Bioeksistentiel psykoterapi er udviklet af psykolog mag.art. Olav Storm Jensen.
“Bio” står for mennesket som krop, “eksistentiel” for mennesket som bevidst vælgende og handlende.
Terapiformen tager udgangspunkt i kroppen, fordi den kan mærke det, der er et menneskes virkelighed.

Terapeuten hjælper klienten med at se i øjnene, hvad vedkommende ER, derefter og lige så vigtigt: Hvad man så GØR. For man har et bevidst valg og må selv tage ansvar, når man skal forholde sig til virkeligheden.

Uddannelsen til bioeksistentiel psykoterapeut tager tre et halvt år, og kun et enkelt hold med en lille snes kursister er under uddannelse ad gangen. Heraf opnår måske kun fem-seks stykker at blive certificeret bagefter.

Der er kun 14 praktiserende terapeuter i alt i landet, og Tove Porsborg i St. Brøndum ved Skørping er den eneste i Jylland.

Uddannelsen foregår i Næstved, og de bioeksistentielle psykoterapeuter har et samarbejde i instituttet Sensetik, som har hjemmesiden www.sensetik.dk.

 

 


Skriv til mig her: