Supervision

Supervision er ikke terapi. Det er en samtale omkring et problem, der tilhører den der superviseres (evt. gruppe).

Samtalen finder sted som en undersøgelse af problemet, eller dilemmaet, for at lære af det.

Samtalen kan hjælpe supervisanten frem til:

  • at få overblik
  • at få konkretiseret og klargjort problemet
  • at finde frem til eventuelle løsningsmuligheder.

En væsentlig opgave er at flytte fokus fra spørgsmålet:

hvad kan jeg gøre ved problemet

Til at arbejde med at afdække:

hvad er det, der gør situationen problematisk?

Ofte vil man finde frem til en viden, man har i forvejen, men ikke er bevidst om – en viden, der ikke står helt klar for èn – og som man derfor ikke bruger.

Via samtalen kan denne viden blive tilgængelig, så man kan bruge den i praksis. Ud fra det nye ståsted kan man forholde sig til problemet på en ny måde.

Fagpersonlig udvikling gennem supervision

Jeg har mange års erfaring med fagpersonlig udvikling på arbejdspladser. Det kan være:

  • Individuel supervision / coaching: p.g.a. dårlig trivsel – traumatiske oplevelser (f.eks. vold) på arb.pladsen – stress – mobning m.m.
  • Gruppesupervision : p.g.a. samarbejdsproblemer i gruppen – samarbejdsproblemer mellem gruppe og ledelse – Traumatiske oplevelser på arbejdspl. – stress generelt i gruppen – mobning m.m.
  • Ledelsessupervision / coaching: Mange ledere og mellemledere er alt for alene med deres udfordringer og problemstillinger i hverdagen.
  • Medarbejderudvikling af 2 dages varighed med personalegrupper.

Psykoterapi, kropsterapi, supervision og undervisning:

Nordjylland – Aalborg – Nibe.

Referencer

Se mine referencer inden for supervision, coaching, medarbejderudvikling og kollegial supervision.

Jeg tilbyder også:

Individuel kropsterapi
Parterapi


Skriv til mig her: