Undervisning i kollegial supervision

Undervisning i kollegial supervision/coaching

Kollegial supervision er mit navn for en praksis, hvor kolleger bliver oplært i at supervisere hinanden i hverdagen. Jeg underviser i kollegial supervision i grupper med omkring otte deltagere, hvor alle træner med alle under direkte supervision af mig.

Det er et meget praktisk orienteret kursus. Du og dine kolleger vil alle prøve værktøjerne i praksis og vil derfor opnå direkte læring gennem undervisningen. Når I kommer hjem på jeres arbejdsplads, vil I kunne hjælpe hinden til at huske værktøjerne og huske at bruge dem. I vil altså få et udbytte af kurset, som kan omsættes direkte til brug i jeres hverdag.

Hvor længe varer kurset i kollegial supervision?

Kurset er af 20-30 timers varighed.

Hvad er målet med kurset i kollegial supervision?

Målet med kurset i kollegial supervision er, at deltagerne efter kurset vil være i stand til at forholde sig mere åbent og nærværende i forhold til kolleger – og derfor vil kunne støtte kolleger i disses fagpersonlige udvikling.

Læs mere om supervision.


Skriv til mig her: