Begreber Sensetik terapi

På denne side forklarer jeg lidt mere om nogle af de begreber Sensetik terapi bruger og som jeg bruger i min praksis og her på min hjemmeside.

Depression

Ordet depression er hentet fra latin og betyder oprindeligt: Nedtrykt, afledt af ”at trykke ned”. Depression er en måde, et menneske kan reagere på, hvor selvfølelse, livslyst, åndedræt og aktivitetsniveau er trykket meget langt ned.

Sensetikterapeuter har i mere end 25 år anvendt Sensetik terapi til at støtte mennesker i at gøre noget ved deres depressioner uden brug af medicin, og vores erfaring viser os igen og igen, at en depression IKKE er en udefra kommende pludselig opstået sygdom, men derimod en helt forståelig menneskelig reaktion, eller rettere – det er muligt at komme til at forstå den. Forklaringen eller årsagen er nemlig ikke enslydende for alle mennesker som ”har en depression”, selvom der er lighedspunkter og fællesnævnere og selvom den grundlæggende mekanisme er den samme.

Læs mere om begreber i Sensetik terapi og depression på Sensetiks hjemmeside.

Psykoterapi, kropsterapi, supervision og undervisning:

Nordjylland – Aalborg – Nibe.

Fagpersonlig udvikling og supervision

Den slags supervision, vi taler om her, tager konsekvensen af, at opdelingen i fagligt og personligt er falsk.

Det vil sige, at man som modtager af supervision må være indstillet på at se på sig selv og sine personlige reaktioner for at kunne løse sine problemer og konflikter i arbejdslivet.

Dermed vil faglig udvikling også blive personlig udvikling – og omvendt. Det er derfor, vi taler om fagpersonlig udvikling og fagpersonlig supervision.

Læs mere om begreber i Sensetik terapi, fagpersonlig udvikling og supervision på Sensetiks hjemmeside.

Kropsorieteret psykoterapi

Sensetik terapi er en kropsorienteret psykoterapi. Det betyder først og fremmest, at det, vi mærker i kroppen, danner udgangspunkt for, hvad vi gør. Vi bruger altså det, vi kan mærke, til at navigere efter. Vi har også en række enkle kropsorienterede teknikker inden for Sensetik terapi, som støtter klienten i at få bedre kontakt med sig selv.


Skriv til mig her: